Nhân lực IT có quan trọng không khi chuyển đổi số trong doanh nghiệp kinh doanh Điện Nước

Trước tiên MTSG xác định nếu không chuyển đổi số trong kinh doanh điện nước sẽ bị tuột hậu so với mọi doanh nghiệp khác trong ngành, lý do là sẽ không có dữ liệu để chăm sóc khách hàng, chăm sóc CTV Bán hàng, Chăm sóc nhân viên, chăm sóc đối tác cung cấp, đại lý, phân phối.

Nói tới nhân sự IT chính là nói tới chi phí lương, thưởng. Việc này rỏ ràng đã tạo ra một gánh nặng đối với doanh nghiệp đang tập trung chạy kiếm đơn hàng từng ngày.

Các công việc của nhân sự IT theo thống kê từ các trang web tuyển dụng cũng xoay quanh các công việc như : cài đặt phần mềm, xử lý sự cố máy tính, sử lý sự cố mạng, hổ trợ nhân viên thao tác máy tính, đưa ra các dự đoán chuyên môn, diệt virus, quản trị dữ liệu dùng chung, hổ trợ thu mua phần cứng trang thiết bị IT. Nhưng hầu hết công việc trên nếu xây dựng đúng tiêu chuẩn thì lỗi xảy ra rất thấp, và hiện nay hạ tầng công nghệ trong doanh nghiệp có thể tinh gọn và có thể sửa máy tính từ xa.

Chính vì vậy phương án đề ra là vẫn phải có người hổ trợ IT nhưng sẽ chọn phương án thuê ngoại Dịch Vụ IT . Đặt điểm của loại hình này là họ có kinh nghiệm nhiều do thường xuyên hổ trợ nhiều doanh nghiệp.

MTSG quyết định chọn CÔNG TY CỔ PHẦN HELPDESK BOX chuyên cung cấp Dịch Vụ IT Helpdesk để hổ trợ cho mình. Như vậy MTSG có thể an tâm tăng trưởng số lượng nhân viên để doanh nghiệp có thể vận hành tốt hơn.

Đặt điểm nổi bật là CÔNG TY CỔ PHẦN HELPDESK BOX cũng là doanh nghiệp có các bước xây dựng doanh nghiệp bài bản ngay từ đầu, điều này cho thấy người đứng đầu CÔNG TY CỔ PHẦN HELPDESK BOX là Mr Trịnh Minh Tân (MR Tân IT) có nhiều thời gian cho việc quản trị công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.